Menu

Samarbetspartners

Sponsorer och samarbetspartners

Tack vare stöd från engagerade företag och organisationer kan Jonas Paulman plantera Barnens Träd och sprida kunskap om barnkonventionen i kommuner över hela landet. 

- Rädda Barnen i Haninge är en av Barnens Träds samarbetspartners. Det känns viktigt att de är med och det är en tydlig bekräftelse för Barnens Träds verksamhet i arbetet med att stärka barnens rätt i samhället, säger Jonas Paulman. 

Ett sätt för företag att ta socialt ansvar

Många företag vill engagera sig och ta ett socialt ansvar. För företag och organisationer är social sponsring ett sätt att arbeta med hållbarhet.
Vill ditt företag också bli sponsor och samarbeta med Barnens Träd? Kontakta Jonas Paulman.

Stort tack till de sponsorer som varje år gör Barnens Träds arbete möjligt: