Menu

Plantera ett träd

Vill du också att det ska finnas ett Barnens Träd i din kommun?

Barnens Träd uppmärksammar FN:s barnkonvention. Tanken är att träden ska planteras av barn och symbolisera alla barns rätt till en värdig barndom i enlighet med barnkonventionen. 

Varje kommun, företag och förening får stå för en Barnens Träd-skylt och ett Barnens Träd. Barnens Träd kan se ut på många olika sätt. Här kommer några exempel. Det kan vara:

1. Ett nyinköpt träd,
2. ett redan planterat träd som utses till Barnens Träd, 
3. ett träd i kruka inne eller ute,
4. ett plastträd,
5. ett målat träd på väggen inne eller ute.

Det viktigaste är att skylten finns vid trädet. Den blir en stark symbol som förknippas med alla barns lika värde enligt FN:s barnkonvention.

Kontakta Jonas Paulman och boka Barnens Träd, klicka här. 

Många träd har planterats tack vare medborgarförslag till kommunen. När Barnens Träd kommer till skolorna ger det lärarna ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma FN:s barnkonvention och att sprida kunskap om barns rättigheter. Elevrådet är fadder för Barnens Träd och att inviga ett Barnens Träd har blivit ett bra sätt att uppmärksamma barnkonventionens styrka. 

Tips till pedagoger

Redan innan Jonas kommer för att plantera träd på en förskola eller en skola finns det mycket som pedagoger kan göra för att involvera och engagera barnen så att de hunnit fundera lite i förväg. Man kan till exempel prata om träd och vilken styrka de kan ge. 

Be barnen rita ett stort träd. Bilden ska visa hur barnet vill använda trädet: kanske som lekställe, som en vän som man kan prata med eller bara sitta tyst tillsammans med. Barnen skulle till exempel kunna rita:

  • hur de gungar på en gunga i trädet,
  • har byggt en koja i trädet,
  • klättrar i trädet,
  • kramar trädet,
  • sitter under trädet och tänker,
  • läser, leker eller fikar vid trädet,
  • ligger och sover i skuggan av trädet,
  • plockar löv, kottar, bär eller frukt från trädet. 

När barnen får tänka, rita, färglägga och ägna tid åt att fundera över träd så vidgas deras sätt att se på träd och kanske hjälper det någon att hitta stöd och trygghet i träden, så som det en gång var för Jonas.

Goda exempel
Intresset för Barnens Träd växer stadigt och allt fler träd planteras. Vid varje planterat eller utvalt träd placeras en skylt med text om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 

Barnens Träd samarbetar med företag och föreningar som delar värdegrunden kring FN:s barnkonvention och barns rättigheter. I Norrköping är flera skolor involverade och låter stafetten att förmedla kunskap om barns rättigheter gå mellan skolorna. I Järfälla kommun har ett gott samarbete med Rotary inneburit trädplantering på flera skolor. 

Jonas Paulman föreläser gärna om erfarenheterna från sin egen uppväxt i samband med de besök han gör runt om i kommunerna för att plantera träd för barnens rätt.