Menu

Plantera ett träd

Vill du också att det ska finnas ett Barnens Träd i din kommun?

Barnens Träd uppmärksammar FN:s barnkonvention. Tanken är att träden ska planteras av barn och symbolisera alla barns rätt till en värdig barndom i enlighet med barnkonventionen. 

Varje kommun, företag och förening får stå för en Barnens Träd-skylt och ett Barnens Träd. Barnens Träd kan se ut på många olika sätt. Här kommer några exempel. Det kan vara:

1. Ett nyinköpt träd,
2. ett redan planterat träd som utses till Barnens Träd, 
3. ett träd i kruka inne eller ute,
4. ett plastträd,
5. ett målat träd på väggen inne eller ute.

Det viktigaste är att skylten finns vid trädet. Den blir en stark symbol som förknippas med alla barns lika värde enligt FN:s barnkonvention.

Kontakta Jonas Paulman och boka Barnens Träd, klicka här. 

Många träd har planterats tack vare medborgarförslag till kommunen. När Barnens Träd kommer till skolorna ger det lärarna ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma FN:s barnkonvention och att sprida kunskap om barns rättigheter. Elevrådet är fadder för Barnens Träd och att inviga ett Barnens Träd har blivit ett bra sätt att uppmärksamma barnkonventionens styrka. 

Goda exempel
Intresset för Barnens Träd växer stadigt och allt fler träd planteras. Vid varje planterat eller utvalt träd placeras en skylt med text om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 

Barnens Träd samarbetar med företag och föreningar som delar värdegrunden kring FN:s barnkonvention och barns rättigheter. I Norrköping är flera skolor involverade och låter stafetten att förmedla kunskap om barns rättigheter gå mellan skolorna. I Järfälla kommun har ett gott samarbete med Rotary inneburit trädplantering på flera skolor. 

Jonas Paulman samarbetar gärna med lokala barnombudsmän. I Järfälla har han och den lokala barnombudsmannen ordnat barnhearing med de lokala politikerna för att betona att barn också har rättigheter. Jonas Paulman föreläser gärna om erfarenheterna från sin egen uppväxt i samband med de besök han gör runt om i kommunerna för att plantera träd för barnens rätt.