Menu

Styrelse Barnens träd

Styrelsen, Barnens Träd

Barnens Träd är en ideell förening som drivs av Jonas Paulman. Föreningen har en styrelse som tillsammans med Jonas Paulman planerar de aktiviteter som görs för att aktivt sprida information om FN:s barnkonvention samt barns rättigheter i Sverige. Det görs bland annat genom föreläsningar, seminarier och att plantera träd runt om i landets kommuner.