Menu
  • Vid Vätterns strand i Jönköping

  • Marieborgsskolan i Västervik

  • Rapsfält i Nyköpingstrakten

  • Stafettpinnen går mellan förskolor i Norrköping

  • Paddling från Köpenhamn till Malmö 2011

  • Barnens Träd vid Scandic Hasselbacken på Djurgården i Stockholm

10 år på cykel för barnens rättigheter

Under 2020 firade Barnens Träd 10 år. Totalt hade då Jonas Paulman cyklat över 2 000 mil samt planterat 297 träd sedan starten av den ideella föreningen Barnens Träd för barns rättigheter.

– Mitt kall är att cykla, paddla och springa land och rike runt för att uppmärksamma barn och vuxna om FN:s barnkonvention och om barns rättigheter. Jag har själv haft en väldigt tuff uppväxt och ibland var den enda tryggheten jag hade att gå ut i skogen och krama ett träd.

Jonas Paulman är en av de tusentalet personer som staten bad om ursäkt i Stadshuset 2011, i samband med en vanvårdsutredning kring 1900-talets missförhållanden inom den svenska barnavården. 

- Jag bestämde mig för att vända mina negativa erfarenheter och göra något kreativt av dem istället. Samtidigt skapar det viktiga diskussioner, bland annat i skolorna runt om i landets kommuner.

Barnens Träd för barns rättigheter

Det är i samarbete med kommuner, företag och organisationer som Jonas Paulman planterar träd under sina cykelturer runt om i landet. Han föreläser även om sin egen barndom och om barns rätt till en värdig uppväxt. Under 2016 planterades de första 100 träden och sedan dess har intresset bara ökat.

- Nu styr jag mot nya mål; att tillsammans med engagerade kommuner, företag och organisationer nå 500 planterade träd – och många fler mil på cykeln, säger Jonas Paulman.

Barnens rättigheter – svensk lag

Samtidigt som Barnens Träd firar 10-årsjubileum och Jonas Paulman cyklar vidare genom landet har nu även Sverige tagit ett viktigt steg i arbetet för att tillgodose barns rättigheter. Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention en svensk lag. Den säger bland annat att barn har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och till social trygghet. Den säger också att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn.

Vill du plantera ett träd där du bor?  
Plantera ett träd för barnens rättigheter, för mer information och detaljer; Kontakta Jonas Paulman.

Följ Barnens träd på Facebook