Menu
  • Vid Vätterns strand i Jönköping

  • Marieborgsskolan i Västervik

  • Rapsfält i Nyköpingstrakten

  • Stafettpinnen går mellan förskolor i Norrköping

  • Paddling från Köpenhamn till Malmö 2011

Jonas Paulman på Barnens Träd:
- Ingen ska behöva ha den uppväxt jag haft!

Jonas Paulman hade en tuff start i livet. Vid fyra års ålder blev han placerad i fosterhem. Genom uppväxten präglades hans liv av vuxna som hela tiden ändrade sig och som inte fanns där för honom när han som bäst behövde. 

I de stunder det inte fanns några vuxna att lita på sökte han sig ofta till skogen. Där blev träden den enda fasta punkten i tillvaron. Som ung vuxen lovade Jonas sig själv att arbeta för att förbättra barns förutsättningar för en trygg och bra uppväxt.

– Inga barn ska behöva ha den uppväxt jag har haft, säger Jonas Paulman. 

Barnens Träd för barns rättigheter 

Under 2010 startade han den egna ideella föreningen Barnens Täd och sedan dess föreläser och planterar han träd för att uppmärksamma barns rättigheter och FN:s barnkonvention. I gott samarbete med företag och kommuner runt om i landet planterar han träd som kommunerna och företagen sponsrar.

- På så sätt ökar vi kunskapen om barnens rätt i samhället och håller liv i debatten om alla barns rätt till en värdig uppväxt.

Cyklar för barnens rätt, miljön och klimatet 

Jonas Paulman tar cykeln till de städer där träden ska planteras. "Den lilla rundan" utgår från Jönköping och går via de städer där skolor, kommuner och företag bokat in planteringar. Rundan avslutas med en plantering i Stockholmstrakten. "Den stora rundan" utgår oftast från Göteborg på västkusten och går ner i södra Sverige och sedan upp längs östkusten till målet i Nynäshamn, söder om Stockholm.

- Det är mitt kall; att cykla och ibland paddla eller springa land och rike runt för att uppmärksamma barn och vuxna om FN:s barnkonvention och om barns rättigheter. Att cykla är samtidigt det mest miljövänliga och hållbara sättet att göra mina resor på. Dessutom är det bra för hälsan.

Barnkonventionen numera svensk lag

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention en svensk lag. Den säger bland annat att barn har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och till social trygghet. Den säger också att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn.

Vill du plantera ett träd där du bor?  
Plantera ett träd för barnens rättigheter, för mer information och detaljer; Kontakta Jonas Paulman.

Följ Barnens träd på Facebook