Menu

I media

Barnens träd och Jonas Paulman i media:

Sången "Stulen barndom"

Text: Maritha Johansson
Musik och sång: Patrik "Pumpan" Dimander

Sången "Att plantera ett träd i varje stad"

Text: Maritha Johansson
Musik och sång: Patrik "Pumpan" Dimander