Menu

Barnens Träd för barnens rättigheter

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en värdig barndom. Alla barn skall få känna trygghet, ha möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv.

Barnens Träd är en ideell förening som leds av Jonas Paulman. Jonas är en av de tusentalet personer som staten bad om ursäkt i stadshuset 2011, i samband med en vanvårdsutredning om missförhållanden i barnavården. 

– Mitt kall är att cykla, paddla och springa land och rike runt för att uppmärksamma barn och vuxna på barns rättigheter. Jag har själv haft en väldigt tuff uppväxt och ibland var den enda tryggheten jag hade att gå ut i skogen och krama ett träd. Nu har jag vänt mina negativa erfarenheter och gör något kreativt av dem istället, samtidigt som det skapar viktiga diskussioner i skolorna runt om i landets kommuner. 

Nu cyklar, paddlar och springer han land och rike runt och föreläser samt planterar träd för att uppmärksamma FN:s barnkonvention. Första milstolpen var att plantera 100 träd. Hundrade trädet planterades på Ulvsättraskolan i Järfälla 2016. Andra milstolpen är nådd och nu jobbas det på att nå 300 träd som en tredje milstolpe. 

Barnens Träd i samarbete med Hågelbyparken

Hågelbyparken i Botkyrka har i samarbete med Barnens Träd startat en insamling för barns rättigheter som gör det lättare för dig och mig att skänka ett träd. De pengar som samlas in går till inköp av träd och skylt. Sedan skänks träden till olika förskolor i Botkyrka kommun som på det här sättet kan få sina alldeles egna "Barnens Träd".

Vill du också plantera ett träd där du bor? 
Plantera ett träd för barnens rättigheter, för mer information och detaljer; Kontakta Jonas Paulman.

Följ Barnens träd på Facebook